Chính sách bảo mật thông tin

1. Thu thập thông tin

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng nếu chúng tôi cần để xử lý đơn hàng, tương tác với khách hàng hoặc cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân nếu khách hàng đã đồng ý cung cấp thông tin này cho chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và sử dụng chúng chỉ cho các mục đích được quy định rõ ràng.

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để xử lý đơn hàng, gửi thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các đối tác của chúng tôi liên quan đến việc xử lý đơn hàng hoặc cung cấp dịch vụ.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và sử dụng các biện pháp bảo vệ thông tin để ngăn chặn truy cập trái phép, thay đổi hoặc tiêu cực sử dụng thông tin. Chúng tôi chỉ cho phép các nhân viên được ủy quyền truy cập vào thông tin cá nhân của khách hàng khi có nhu cầu xử lý đơn hàng hoặc cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng.

4. Thông tin bổ sung

Chúng tôi sẽ cập nhật chính sách bảo mật của mình theo nhu cầu và luôn thông báo về những thay đổi đối với khách hàng. Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc hotline 0869 907 949 để được hỗ trợ.